De juridische aspecten van de bescherming van een minderheidsaandeelhouder